Vi praler med at DANMARK er et af verdens lykkeligste lande. Vi er europas mest flittige land, har flest motiverede ansatte, uden at være økonomisk afhængig af dette.  37 timers arbejdsuge er i dag en illusion. Hver 3. dansker får arbejdsrelaterede SMS´er uden for arbejdstiden – jobbet er blevet til en hobby.  Men er vi egentlig så MOTIVERET, som vi går og siger? Eller æder den forkerte motivation os op?

Fakta er:

 • Gallups undersøgelse viser at 60% af danskerne har følt sig stresset inden for det seneste år, for folk under 35 er tallet 75%.
 • I 2016 var der 414.521 personer, med mindst en receptindløsning på antidepressive lægemidler ift. sundhedsstyrelsens analyser.
 • Hvert år kan 1.400 dødsfald relateres til stress if. Statens institut for folkesundhed. (300 menneskeliv mistes i trafikken)
 • Over 50% af ægteskaber i dag ender i skilsmisser.
 • Hver dag er 35.000 person sygemeldt med arbejdsrelateret stress.
 • 1994-2003 steg lykkepiller forbruget med 495% – 2007 var ift lægemiddelstyrelsen 400.000 dansker i behandling med lykke piller og 300.000 i behandling med sovemedicin.
 • Vi er 2. mest travleste lande i verden (Singapore 1.), når vi går på gaden.
 • For 100 år siden, sov vi 2 timer længere om natten.
 • Vi kan ikke længere prale af at lave en ironman eller løbe en maraton, for alle har præsteret noget ud over det sædvanlige, vi er derfor ikke til at imponere.

………Vi lider!

Når emnet lykke diskuteres, er vi egentlig bevidst om at mennesker lider, vi kender godt fakta, men vi ved ikke årsagen til dem og hvordan vi får løst dem. Nutidens ledelsesstil beskæftiger sig  primært med menneskelig ledelse og hvordan vi motivere, for vi kender godt symptomerne og har fokus på at få trivslen op. Vi ved, at det glade menneske producere bedst og mest bæredygtigt. Men alligevel famler vi lidt i blinde, vi afsætter ikke ressourcer og fokus nok til at komme i dybden og den røde tråd I hele virksomheden for at motivere, og værst af alt; vi kan ikke se vi motivere forkert? Vi kender ikke forskellen, for vi er ikke klog på den! Men den forkerte motivation, de-motivere mere og gøre langsigtet skade når vi over-“GØRE” som mennesker.

Motivere vi forkert mister vi vores f.eks.:

 • Kreative & innovative evner
 • Evne til at være forskellige
 • Evne til at ”VÆRE” , vi har travlt med at ”GØRE” en forskel
 • Evne til at ”NYDE”, vi slider os selv op ved at ”YDE”
 • Mod til at fejle og lære af dette
 • Nysgerrighed og det gør os snæversynet
 • Evne til at bevare det enkle, uden at tingene er blevet for komplekse, men skal snart have en doktorgrad for at kunne læse fagudtryk eller 3 bogstavforkortelser, man skal uddannes og formes i arbejdsprocedure inden man kan producere.
 • Mod til at mærke og føle livet ved at gemmer os bag mental intelligens.
 • Følelse af at være dygtige og vi måler vores præstationer.
 • Evne til at have overskud til at give og tager i stedet
 • Selvstændighed og følger strømmen uden at tage stilling
 • Vores rummelighed og har fokus på alt der er forkert i vores/andres øjne

Alle de ovenstående punkter, er dem som sikre vores langsigtede bæredyghed, både som menneske og som virksomhed.

Derfor står vi, som menneske- leder og virksomhed på mange måder i et vakuum lige nu. Tør man bruge ressourcerne, på noget man ikke har gjort før? Ved at starte en proces/rejse hvor man skal forandre eller skal man holder sig til det man kender??? En ting er sikkert, at hvis man ikke udvikler sig, så bliver tingene ikke anderledes og måske endda bliver de mere indviklet.

Man postulere at 70 % af lederne i dansk erhvervsliv, ikke har en lederuddannelse. Men de fleste er nysgerrige efter at løse de udfordringer de har, gerne hurtigt og har derfor fået tillært sig forskellige kortsigtede metoder og vaner eller fået erfaring fra erfarne ledere, som har haft succes med forskellige ting. Det udfordre den røde tråd, som skal hjælpe helheden og den langsigtede stabile cyklus, for en leder og virksomhed. Vi har behov for nytænkning og vende hele tankesættet på hovedet. Hvis vi skal stoppe med at lide og blomstre op, er det en nødvendighed at arbejde med den indre motivation og den strategiske motivationsproces I en virksomhed. Vi bør sætte mennesket I fokus, ikke resultatet og dette kræver en strategisk proces for at skabe en bæredygtighed. En proces som sikre, at vi holder momentum nu og i fremtiden, uden den bliver motivation bare til noget vi gør uden effekt, ikke noget vi er.

Forskellen på motiverende ledelse og andre ledelsesmetoder, er at man har fokus på at sætte rammen for at udvikle det enkelte mennesket. Afhjælper individet til at blive klogere på sig selv/stige i selvindsigt, have sig selv med og finde sin egen indre motivation og dermed tage ansvar for motivation gennem sin person/lederskab. At kunne leve og nyde processen i arbejdslivet, giver endnu flere højere og meningsfyldte resultater for alle.

Den rette MOTIVATION, får os til at leve og gør tingene meningsfuldt, for os selv og dem omkring os. Den forkert motivation dræber os langsomt og får os til at være dårlige version af os selv. Motivation er ikke noget du får fra andre, det er noget du finder inde i dig selv.