DEN MOTIVERENDE LEDER

Lederen er central i motiverende ledelse på alle niveauer. Lederen skaber DNA’en og retningen for, hvad der er værdifuldt i en virksomhed, og hvis der udvikles hist og pist i hele virksomheden, skabes der forvirring omkring troværdighed og værdisæt. Intet bør implementeres, udvikles eller gennemføres uden lederens opbakning og synergi i den aftalte strategi.

At være en motiverende leder er ikke en disciplin eller en uddannelse, du tager. Det er en proces, du langsomt udvikler dig til at blive erfaren i. Du kan ikke blive udlært i at være en motiverende leder. Det er en on-going proces, ligesom du aldrig bliver færdigudlært i at være menneske. At hvile i sig selv og være glad er en daglig opretholdelse af balance.

DET ER VIGTIGERE AT VÆRE LEDER (PROCESSEN).
END AT GØRE LEDELSE (MÅLET)

Mange ledere straffer eller overbeviser sig selv om, at de skal tilsidesætte sig selv for at give, performe, eller yde og være altopofrende. Dette er kortsigtet og ender med, at man bliver egoistisk og derfor ikke evner at have fokus på mennesker, men kun resultater..
Så hvis du som leder er altopofrende og møder modstand ift. dine værdier, ender det ofte med, at du som leder vender 180 grader og bruger egoismen som et stillesigende våben mod den modstand, der er mod dine værdier. Denne effekt skaber det modsatte af motivation og er egoistisk. Det er vigtigt, at man tager vare på sig selv og sine behov, før man kan tage vare på andre.

Tænk på nødinstruktionen på flyrejsen, der altid husker dig på, at du selv skal tage iltmasken på, før du giver andre den på.

Husk, ledelse handler ikke om dig, men om dine medarbejdere. Du skal ikke være en succes, det skal dine medarbejdere.
For at være en motiverende leder er man selv nødt til at være indre motiveret for at have overskud til andre. For at finde den indre motivation er det en nødvendighed at være meget præcis og skarp på, hvem man er, altså have høj selvindsigt. Det betyder, at man ikke kun tænker, føler og mærker, hvordan man er, men også er i stand til at kunne forstå og italesætte sig selv præcist. En del ledere siger ofte: “Jeg ved godt, hvem jeg er”, og når man udfordrer dem i, at de så skal forklare med ord, hvordan de føler, tænker og handler, er de ganske uklare, og dette er ikke høj selvindsigt. Ofte mener ledere, at de er givende over for deres medarbejdere, men medarbejderne har ikke samme opfattelse, og det er ikke høj selvindsigt. Når du synes, dine medmennesker er besværlige

“Jeg har med stor succes brugt Motivation Management til at transformere FLD fra en KPI drevet virksomhed til en mere virksomhed med mindre fokus på nøgletal og mere fokus på den enkelte medarbejder og medarbejderens trivsel. En sjov og motiverende arbejdsplads giver glade kollegaer til gavn for den enkelte medarbejder og ikke mindst FLD. “Rejsen” startede vi for 4 år siden med personligudviking, lederudvikling, udvikling af temas samt udvikling af nøglemedarbejdere. Vi “rejser” forsat og nyder hvert et træningspas… Er du leder og måske kørt lidt fast eller blot mangler god inspiration til hvordan ledelse på en sjovere måde kan gøres, er Anne Ravn et godt bud 🙂 .

Lasse Houengaard
Indehaver, Finn L. & Davidsen A/S.

“Motiverende ledelse har giver mig et helt nyt udgangspunkt i den måde jeg betragte både menneskerne omkring mig samt mine egne reaktionsmønstre.
Det har åbnet øjne og sind, der hjælper med at forstå og sætte pris på vores forskelligheder og har positiv indflydelse på det daglige samarbejde. En nyfødt nysgerrighed på andre, blandet sammen med håndgribelige værktøjer har skabt en hverdag der er langt sjovere at bevæge sig rundt i
.

Maja Haastrup Ishøj,
Leder hos Topdanmark