”MOTIVERENDE LEDELSE”

NY LEDELSESSTIL • NY KULTUR

DEN MOTIVERENDE VIRKSOMHED

er fundamentet og rodnettet for motivationsprocessen… rodnettet er skjulte under overfladen…

En motiverende virksomhed er en virksomhed, der formår at have primært fokus på mennesker og motivation. En virksomhed, der træner og udvikler deres ledere til at udføre motiverende ledelse og skaber rammerne for en god trivsel i dagligdagen.

DEN MOTIVERENDE LEDER

er stammen og den ledende kraft i en motiverende proces.

En motiverende leder er en, der selv besidder indre motivation, har høj integritet, er i balance, har høj selvindsigt og har overskud og evner til at hjælpe sine medarbejdere med at finde og udvikle deres indre motivation. En leder, der har overskud til at sætte sine medarbejdere først, fordi han/hun selv trives, er i balance og er motiveret.

DU ER NØGLEN TIL MOTIVERENDE LEDELSE
Du skal facilitere, ikke præstere…

DEN MOTIVERENDE MEDARBEJDER

er væksten, forgreningerne og livet i den motiverende proces.

En motiverende medarbejder er en, der kan mærke sin lyst og energi indefra. En person der ved, at det kun er en selv, der er ansvarlig for, om man er motiveret eller ej. Dette gælder derfor alle mennesker i virksomheden, uanset hvilken rolle man har.

Vær den, du er, alle andre er allerede taget.

I motiverende ledelse står du ikke alene med at være en motiverende medarbejder, for lederen vil støtte og facilitere dig igennem denne rejse – men det er dig, der selv skal sidde bag roret og tage initiativet.

DET MOTIVERENDE TEAM

er kronen på træet – det vi ser, der shiner i den motiverende ledelsesproces.

Det motiverende team besidder et stærkt sammenhold, hvor man passer på hinanden og rummer hinandens forskelligheder. Et sammenhold, der i medgang og modgang hjælper hinanden og tænker ’os’ frem for ’mig’.

Man er ikke et team, blot fordi man arbejder sammen, men fordi man har et særligt fællesskab/sammenhold.

Lederen står for at facilitere det gode fællesskab/sammenhold. Som leder skal man ikke tvinge teamet til at kunne sammen, men facilitere og lære teamet det gode i hver medarbejder.

Referencer