Executive/Essential Coaching

Motiverende Executive Coaching kan gøre en verden til forskel. Når en topleder, mister motivation, overblik og handlekraft, kan det direkte påvirke en hel virksomheds evne til at levere resultater da lederen er DNA´en i virksomheden. En topleders adgang til Executive Coaching kan til gengæld bidrage til, at der ikke opstår flaskehalse i beslutninger på øverste niveau i virksomheden.

Motiverende Essentielt coaching understøtter dybden og motivet for at vi som mennesker er motiveret. Det påvirker virksomhedens fremdrift, hvis medarbejder og/eller ledere ikke trives. Essentielt coaching kan bidrage til, at der ikke opstår stilstand og nedgang i performance.

Coachen er en udefrakommende og neutral person, der fungerer som en værktøj i forhold til at løse de daglige menneskelige udfordringer, som virksomheden ikke selv er i stand til at løse eller ikke har overskud til at fokusere på. Generelt sikrer coachen, at der er et motiverende flow og god trivsel hos virksomheden, medarbejdere og ledere.

Motiverende Executive/Essentiel Coaching – hvad er dette?

Som motiverende leder har man behov for at være konstant nysgerrig på mennesker og hele tiden have fokus på sin egen samt medarbejdernes motivation. Derfor er det vigtigt at man giver plads til sin egen udvikling og refleksion. Som motiverende medarbejder har konstant fokus på at producere og ikke sin egen opmærksom på sin egen udvikling og refleksion.

Coaching er derfor en effektiv og fokuseret metode til at skabe forandring, bevidsthed, større personlig indsigt, udfoldelse af det personlige potentiale, løse udfordringer og indfri personlige målsætninger, som det enkelte individ ikke formår at indfri på egen hånd for at skabe motivation og energi.

Coaching i al i enkelthed er en spørgeteknik, der hjælper mennesket frigøre sit potentiale. Hos MOTIVATION MANAGEMENT er vi fokuseret i at få fat i den essentielle del af menneskets udfordringer for at sikre motivation, energi og fremdrift.

Hvorfor coaching?

Fælles for mange, der vælger coaching, er et ønske om, at noget skal blive anderledes og bedre. Det kan for eksempel være et ønske om større gennemslagskraft, bedre og stærkere relationer, større målopfyldelse eller større arbejdsglæde. Det er altid den person, der bliver coachet, som sætter agendaen. Jo større glæde