DET MOTIVERENDE TEAM

I den motiverende ledelsesproces, er et highly motivated team vigtigt for at skabe innovation og daglig motivation.

De mest “highly motivated teams” er teams med forskelligheder og åbne dialoger. Det betyder, at alle kan være dem, de er, men føle, at der er noget, der er højere end dem selv, nemlig fællesskabet, de er i.

Når man er i et fællesskab, er det vigtigt for hvert enkelt individ at vide, at jeg er vigtig i dette fællesskab. Jeg kan noget, de andre ikke kan, dette bidrager jeg med, og jeg har en god følelse med dette. Her er det vigtigt både for leder og medarbejder at kende hinanden så godt, at man selv er i stand til at sætte ord på, hvem man er, og hvad der driver en, for at kunne hjælpe sig selv i teamkonteksten og sammenholdet.

At føle sig vigtig som medarbejder/teamplayer er noget, man selv som menneske skal hjælpe med til. Andre ved ikke, hvad der er vigtigt for dig, hvis du ikke åbner dig og deler ud af dig selv. Hvis du ikke selv ved det, kan andre mennesker slet ikke vide det. De kan ikke se på dig, hvad du tænker, føler og mærker.
I teams, hvor der ikke er åbenhed, tør man ikke blotte sig har lederen en stor ledelsesopgave. Så et konstant fokus ligger på at skabe det ideelle SAMMENHOLD.

“Jeg har i høj grad brugt de 9 typer, da jeg er ansat som leder i en IT virksomhed fyld med specialister (5 & 6 ift Enneagrammet). Da jeg er 3’er betyder det meget, da det giver en fælles referenceramme på vores niveauer, når vi agere overfor kunder og hinanden”.

Claus Zeeberg
CEO hos ERP gruppen Horsens