Virksomhedskonsulenten

Den motiverende ledelseskonsulent af afhjælper virksomheden med alle menneske opgaver indenfor motiverende ledelsesopgaver, lige fra planlægning af strategiske til coaching af medarbejdere. Den motiverende konsulent sikre at man løbende har fokus på sin implementering, udvikling og vedligeholdes af den motiverende kultur. Konsulenten er i stand til at hjælpe ledelsen og HR med forhøje deres værdfuldhed i virksomheden.

De faste områder for konsulenter:

Konsulenten kan ikke erstatte dine ansatte men de kan noget andet.

Når vaner skal ændres og holdninger udfordres, er det et nødvendigt “onde” at benytte sig af en konsulent.
Interne udviklingskræfter kommer ofte i klemme i hierarki og politik. Derfor kan en ekstern partner i de fleste situationer være en bedre og mere effektiv sparringspartner. Det er samtidig svært at se skoven for bare træer, når man selv sidder inde i virksomheden og har sine egne vaner og normer. En udefra kommende neutral person med fokus på forandring og motivation, samt den røde tråd, kan spille en afgørende faktor.
I udvælgelsen af en ekstern konsulent er det vigtigt, at man vælger en konsulent, der har en god og motiverende personlighed og en høj selvindsigt. Det fremmer en motiverende udviklingsproces primært at have fokus på motivation. Det er vigtigt, at det er en konsulent, der har kommerciel og menneskelig forståelse for forretningen.
Den motiverende ledelsesudvikling er ikke kun udvikling af mennesker, men en proces og kombination af begge, som vil smelte sammen. Derfor er det vigtigt, at det er en konsulent, der påtager sig opgaven at vende vaner og overbevisningerne på hovedet, samt kan tåle mosten, når dilemmaerne opstår, når der forandres.
Konsulentens vigtigste opgave er at holde fokus på, at processen er i konstant flow, og konstant sikre sig, at udviklingsteamet bliver “klogest” først, så udviklingen ikke spænder ben på strategisk og taktisk niveau.

Konsulentens opgave skal defineres så man ved hvilket ansvar konsulent har.

Konsulenten har ansvaret for at sikre fremdriften ift. opgaven, at udviklingen kommer i den rette rækkefølge, og hele tiden overvåger udviklingen og dens behov (hjælper lederne med at se det, de selv ofte ikke ser).

Konsulentens ordforråd omkring motiverende ledelse og beskrivelse af det er altafgørende.