KULTUR KONSULENT – IMPLEMENTERING

En kultur formes over tid gennem en række faktorer, herunder værdier og normer igennem mennesker. Kultur kan også formes af globaliseringen, som kan føre til en blanding af forskellige kulturer og skabe nye former for kulturelle udtryk.

For at forme en kultur kan man arbejde med at skabe og fremme værdier, traditioner og normer igennem sunde mennesker. Det sker gennem den motiverende ledelses kulturudvikling.

I en kulturudvikling er det vigtigt at skabe en følelse af fællesskab og identitet inden for virksomheden, I den motiverende ledelses udvikling arbejder man med selvindsigt og forståelse for mennesker og den kultur der bør være i virksomheden. En kultur som mennesker kan genkende sig selv i og identificere sig med.

Den motiverende kultur fokuserer på at løfte og fremme mennesket, så virksomheden indeholder robuste ressourcer og stærke relationer. Effekten af den motiverende kultur er en kultur der er opbygger goodwill, med ledelsesfokus, hvor dialogen er stærk, og hvor der arbejdes fokuseret med overskud og stærkt samarbejde.

Den motiverende kultur udvikling tager 3-5 år og gennemgår som min. 4 faser, hvor hele virksomheden er involveret, men på forskellige tidspunkter og i forskellige faser.

SMALL business
0-100 ansatte
2,5 dg pr. md.
Fra 25.000 dk pr. md. i 3 år

SME business
100-1000 ansatte
4 dg pr. md
Fra 40.000 dk pr. md. i 4 år

CORP business
1000 < ansatte
6 dg pr. md
Fra 60.000 dk pr. md. i 5-6 år

  Kontakt mig venligst for mere information vedr. Kultur Konsulent - Implementering

  Navn*

  Adresse*

  Email*

  Telefon*

  Firma*