MOTIVATION

Når vi taler om motivation generelt, er det ligesom om, vi taber pusten på forhånd: “Vi er motiverede nok!” Vi løber stærkere end nogensinde. Vi får stress, bombarderes med indtryk og ting, vi skal forholde os til. Erhvervslivet samt vi selv er fantastiske til at sætte præmier op, som vi kan løbe efter. Så hvorfor tale om motivation? Men det er ikke den slags motivation, vi her skal tale om. Det er den bæredygtige og ægte motivation, som denne lederstil handler om. Den langsigtede motivation er ikke noget, man får eller giver andre. Det er noget, der skabes indefra, og det kræver menneskeligt mod og hårdt arbejde.

Det er ikke fordi, virksomhederne ikke kender til indre motivation og menneskelig omsorg, men ofte er det noget, man udøver, udelukkende når der lige er et behov, og i en hurtig handling, eller for at få mere ud af mennesker. Så belønner man. Der tænkes ikke nødvendigvis på, hvordan man implementerer og aktivt bruger kraften fra indre motivation i virksomheden som helhed. Vi har næret de ydre motivationsfaktorer og skabt en START-, STOP-, START-, STOP-effekt, og det giver virksomheden og lederne overarbejde. Motiverende ledelse viser en vej hinsides dette. Så hvorfor skulle vi vælge den besværlige måde… det at skulle tage stilling til så mange ting, når det ligger lige til højrebenet at vælge den lette vej, som er curlet for os?

Faktum er, at medarbejderne er dem, der sikrer din virksomheds succes. Når dine medarbejdere derfor er ÆGTE motiverede, har indre balance og føler sig som værdifulde mennesker, er du mere sikker på en stabil drift i din virksomhed. For at få mennesker der er glade på den ægte måde, skal de ikke curles, men involveres og være i live.

I erhvervslivet taler man i dag om begrebet Human Capital, og man forsøger mange steder at gøre store indsatser og skabe menneskelig indsigt. Men de færreste virksomheder ser det som en løbende strategisk opgave og en on-going udviklingsproces. Udviklingsrejsen med indre motivation stopper aldrig. Når man først er startet, har man åbnet en uudtømmelig brønd af indsigt, og den kan man ikke gå væk fra igen. Ligesom man heller ikke nedlægger processer, når de først løser noget vigtigt.

I dag har virksomhederne derfor behov for indsigt samt metoder for at være præcise og skarpe på, hvordan de kan arbejde med sund motivation løbende, og hvad der skal til for at gøre dette til en del af virksomhedens kultur og DNA.

Den forkerte motivation tager livet af os

Vi praler med, at Danmark er et af verdens lykkeligste lande. Vi er et af Europas flittigste lande og har flest motiverede ansatte. Hver tredje dansker får arbejdsrelaterede SMS’er uden for arbejdstiden – jobbet er blevet til en hobby. Men er vi egentlig så MOTIVEREDE, som vi går og siger? Eller æder den forkerte motivation os op?

Fakta er:

 • Gallups undersøgelse viser, at 60% af danskere har følt sig stressede inden for det seneste år. For folk under 35 er tallet 75%.
 • I 2016 var der 414.521 personer med mindst en receptindløsning på antidepressive lægemidler ift. sundhedsstyrelsens analyser.
 • Hvert år kan 1.400 dødsfald relateres til stress if. Statens Institut for Folkesundhed. (180 menneskeliv mistes i trafikken).
 • Over 50% af ægteskaber ender i dag i skilsmisse.
 • Hver dag er 35.000 personer sygemeldt med arbejdsrelateret stress.
 • Vi er det næstmest travle land i verden. (Singapore er nr. 1).
 • For 100 år siden sov vi 2 timer længere om natten.
 • Vi kan ikke længere prale af at lave en Ironman eller løbe en maraton, for alle har præsteret noget ud over det sædvanlige. Vi er derfor ikke så lette at imponere.
 • Fra 1994-2003 steg lykkepilleforbruget med 495%. I 2007 var der if. Lægemiddelstyrelsen 400.000 danskere i behandling med lykkepiller og 300.000 i behandling med sovemedicin.

Vi lider!

Når emnet lykke eller glæde diskuteres, er vi bevidste om, at mennesker lider. Vi kender godt fakta, men vi kender ikke årsagen, og hvordan vi får løst det. Nutidens ledelsesstil beskæftiger sig primært med menneskelig ledelse, og hvordan vi motiverer. Vi kender godt symptomerne og har fokus på at få trivslen op. Vi ved, at det glade menneske producerer bedst og mest bæredygtigt. Men alligevel famler vi lidt i blinde. Vi afsætter ikke ressourcer og fokus på at komme i dybden. Vi fokuserer ikke på den røde tråd i motivationen, og værst af alt: vi kan ikke se, at vi motiverer forkert. Vi kender ikke forskellen, for vi er ofte ikke kloge på den(!) Men den forkerte motivation demotiverer mere og gør langsigtet skade, når vi over-GØR som mennesker.

Når vi motiverer forkert er konsekvensen at vi mister:

 • Kreative og innovative evner.
 • Evne til at udvikle og udtrykke os forskelligt.
 • Evne til at VÆRE – vi har travlt med at GØRE en forskel.
 • Evne til at NYDE – vi slider os selv op ved at YDE.
 • Mod til at fejle, og derfor sænker vi vores udviklingsevner. Vi udvikler os af vores fejl.
 • Nysgerrighed – uden nysgerrighed bliver vi snæversynede.
 • Evne til at bevare det enkle, uden at tingene er blevet for komplekse. Man skal snart have en doktorgrad for at kunne læse fagudtryk eller tre bogstavforkortelser. Man skal uddannes og formes i arbejdsprocedurer, inden man kan producere.
 • Mod til at mærke og føle livet; vi gemmer os bag rationel intelligens.
 • Oplevelsen/følelsen af at være dygtig, snarere end målingen af vores præstationer.
 • Evne til at have overskud til at give i stedet for at tage.
 • Selvstændighed, når vi følger strømmen uden at tage stilling.
 • Vores rummelighed, fordi vi har fokus på alt det, der er forkert i vores/andres øjne.
 • Evnen til at kæmpe; vi vælger de lette løsninger.

Alle punkterne er med til at sikre vores langsigtede bæredygtighed som menneske og som virksomhed.. Tør vi bruge ressourcerne på at gøre os kloge på den indre motivation; på noget, vi ikke har gjort før? Ved at starte en proces/rejse, hvor vi skal forandre, eller skal vi holde os til det, vi kender?

Én ting er sikkert: Hvis man ikke udvikler sig, så bliver tingene ikke anderledes, og vi vil fortsat lide. Måske bliver symptomerne endda mere indviklede, eller værste fald afviklende.