HVAD ER EN MM KONSULENT

En Motivation Management (MM) konsulent er en der driver hele motiverende kultur proces fra A – Z, sammen med virksomhedens nøglepersoner.

En kultur formes over tid gennem en række faktorer, herunder værdier og normer igennem mennesker. Kultur kan også formes af globaliseringen, som kan føre til en blanding af forskellige kulturer og skabe nye former for kulturelle udtryk.

For at forme en kultur kan man arbejde med at skabe og fremme værdier, traditioner og normer igennem sunde mennesker. Det sker gennem den motiverende ledelses kultur udvikling.

I en kulturudvikling er vigtigt at skabe en følelse af fællesskab og identitet inden for virksomheden, I den motiverende ledelses udvikling arbejder man med selvindsigt og forståelse for mennesker og den kultur der bør i virksomheden. En kultur som mennesker kan genkende sig selv i og identificere sig med.

Den motiverende kultur fokuserer på at løfte og fremme mennesket, så virksomheden indeholder robuste ressourcer og stærke relationer. Effekten af den motiverende kultur er en kultur der er goodwill opbyggende, ledelsesorienteret, dialogbaseret, og sikre at virksomheden arbejder med overskud og stærkt samarbejde.

Den motiverende kultur udvikling tager 3-5 år og gennemgår som min. 4 faser, som gennemgår hele virksomhedens involvering, men på forskellige tidspunkter.

Motiverende ledelse er ikke noget, man kan gøre alene, og derfor har man behov for at have en proces, hvor man får indsigt og redskaber til at implementere motivation i dagligdagen hos sin medarbejder, i sit team eller virksomhed.

Motiverende ledelse har fokus på at opbygge og udvikle mennesker på en naturlig og enkel måde, så det giver lederen overblik, tid og overskud, samt gør medarbejderne oprigtigt glade.

Motiverende ledelse flytter IKKE fokus fra performance og resultater, men tilføjer noget og stabiliserer produktiviteten af de ressourcer, vi har i virksomheden generelt, via indre motivation.

Motiverende ledelse er som livets træ, som sættes i proces. Ligesom at et træ vokser, når det først er plantet, så vokser motiverende ledelse.

Motiverende ledelse har 4 fokusområder, der løber som en rød tråd gennem hele processsen

Indsigten

Man har behov for en del indsigt, så man har et ordforråd, når man enten skal til at gå på opdagelse, eller man skal forandre noget.

Strategisk

Motiverende ledelse kan ikke implementeres i virksomheden uden strategisk fokus. Øverste ledelse, som er det strategiske niveau, er en væsentlig og nødvendig del af denne udvikling.

Værktøjerne

Menneske-, proces- og strukturværktøjerne skal alle være til stede. Nogle genbruger vi fra virksomheden, dog starter vi altid med menneskeværktøjet for at skabe indsigten. Et menneske-værktøj kan være Enneagrammet, som jeg først behandler sidst i processen til fordel for at skabe et overblik over processens helhed først.

Processen

Der er ingen motiverende ledelse uden processen; den er afgørende. Når man starter processen, stopper den aldrig. Den vokser og bliver kun bedre og bedre.