Processen

Processen i motiverende ledelses er det vigtigste, man tænker mennesker og motivation i processen samt man justerer og udvikler konstant i processen.

Derfor er samarbejde og relationer i processen en altafgørende ting for motiverende ledelsesimplementeringen.

Implementeringsprocessen for en helhjertet og succesfuld implementering af motivation I VIRKSOMHEDEN er 3-5 år, med skiftevis::

  • Gruppe undervisning
  • Personlig executive coaching
  • Løbende tilpasning af processen samt mentoring/guidence

Processen designes sammen med kunden i hele implementeringsforløbet og justeres løbende ift. målgruppen og den indsigt bør være:

  • Strategisk (ledergruppen)
  • Taktisk (mellemledergruppen)
  • Operationelt (medarbejderne – teams)
  • Overall (on-going proces – vedligeholdelse)

Implementeringsprocessen for individuelle udviklingsforløb for LEDEREN, MENNESKET eller projekt forløb for TEAMET, variere alt afhængig af sammensætningen af udviklingsforløbet og kundens udgangspunkt og forventninger.

Den motiverende ledelsesproces består af 6 faser og en implementeringsproces.

Processen er beskrevet for at inspirere dit mindset til at sammensætte en proces i samarbejde med din konsulent, der er passende for din virksomhed/dit lederskab.

Vær opmærksom på vi tilpasser, skalere og justerer i passende rækkefølge og i forhold til virksomhedens størrelse, værdier, omstændigheder og de planer, der allerede findes i virksomheden.

Der kan sagtens findes flere detaljerede elementer at tilføje i processen, men kunsten i motiverende ledelse er KEEP IT SIMPLE– bliver det for komplekst, kan det demotivere og give overarbejde snarere end at motivere.

Hver fase er en lille proces, hvor man beskriver i det små, hvordan man kan starte, og hvorfra du/din virksomhed kan vokse til noget større med erfaringen. Meningen er, at du vokser fra en fase ind i den næste fase og ender ud i en forenklet proces – Motivation Management-processen. Hvis du som leder/virksomhed kender de enkelte delelementer fra faserne godt, så gør det alligevel, for måske passer de godt ind i processen eller inspirerer måske til at lave småjusteringer eller simplificering i det, I allerede har kendskab til.

Husk, at faserne tager tid. Forhast dem ikke, da man ikke udvikler mennesker på kort tid. Det at tage sig tid er en del af udviklingen, der gør, at man opdager noget og bliver klogere med opgaven. Hvis man blot implementerer, mangler man essensen.