Bogen “PERFORMANCE MENNESKET”

PRIS: 269,95 DKK

Ny bog – der hjælper os med at gøre os kloge på begrebet “PERFORMANCE”

Stress er blevet en “folkesygdom”. Aldrig før i historien har så mange danskere kæmpet med stress, angst og de-pressioner. Nye undersøgelser viser, at op imod 30% af befolkningen har haft stress eller stresslignende symp-tomer inden for det seneste år. Ikke mindst vores børn og unge er hårdt ramt i disse år og lider under både sag-te og usagte krav om at performe i skolen, blandt ven-nerne og på de sociale medier.

Det er skræmmende tal, som bør give alvorlige pan-derynker hos de politikere, ledere og andre beslutnings-tagere, der har været med til at skabe den konkurrence-kultur, der er selve kimen til dette morads. Hvordan er vi kommet så vidt?

Vi kan også vende den om og spørge: Hvorfor accepterer vi, at det er sådan? Hvorfor accepterer vi danskere, der bryster os af at være verdens lykkeligste folk, at menne-sker bukker under i hobetal og bliver syge og ødelagte af deres arbejde, og at der hersker en generel forvent-ning om, at vi skal performe for at være en succes?

Denne bog rummer interviews med 8 kendte og ukend-te danskere, der alle forholder sig til performance-kul-turen. Ikke kun til de dårlige og problematiske sider ved den, men også til de gode ting, der trods alt er ved at konkurrere og blive bedre til nogle ting.

Vi afviser således ikke, at præstation og performance kan være effektivt – og ligefrem nødvendigt – i et sam-fund, men det er også tydeligt, at det har taget over-hånd, når vi ser på tallene for, hvor mange der bukker under. Er det mon muligt at finde den berømte gyldne middelvej?

Vores drøm er, at bogen kan åbne for nogle diskussioner, derhjemme, blandt venner og på arbejdspladsen, og vi ad den vej kan blive klogere på os selv og hinanden.

Vi ønsker ikke at være dommere i denne bog, hverken over dig eller andre. Vores intention er blot at belyse forskellige perspektiver og give dig indsigt til at tage stilling til dine valg. Verden er ikke sort og hvid, og vi har behov for nuancerne. Det er bogens ærinde.