9. Fredselskeren

Niere er hyggelige og rare mennesker, som har en fantastisk evne til at skabe harmoni ved at leve sig ind i andre og acceptere dem totalt og uden forbehold. De tilpasser sig omgivelserne, både i holdninger, udseende og sprog, for det er ikke vigtigt for dem at udtrykke deres egne meninger og behov. Fredselskeren vil ofte glemme sig selv og deres egne behov og i stedet følge de andres. Det er vigtigt for dem at undgå konflikt, de kan altid se en sag fra alles sider og er formidable mæglere – der er fokus på, at alle bliver hørt. De bliver opfattet som lyttende og forstående mennesker. De kan have problemer med at gøre vigtige projekter færdige, fordi de nemt lader sig aflede af andre ting, der pludselig synes lige så vigtige som projektet.

Roller:
Healeren, optimisten, mægleren, trøsteren, utopisten, den anonyme, den magelige, den harmoniske.

Du er muligvis en Fredselsker, hvis du kan genkende følgende

 • Du søger at undgå konflikter og har svært ved at melde klart ud, hvis der er noget, du ikke har lyst til.
 • Du ser nemt alle sider af en sag og sammenfatter alles mening i dit løsningsforslag.
 • Du udsætter forandringer gennem at gentage kendte løsninger. Handler ud fra vane.
 • Der er masser af tid. Det kan vente til i morgen. Du kender til magelighed.
 • Det er nemmere at finde ud af, hvad du ikke har lyst til, end hvad du har lyst til.
 • Du slipper dine egne behov, hvis andre vil noget andet.
 • Du oplever, at du nærmest kan smelte sammen med andre mennesker, med musik eller med naturen.
 • Du har en evne til at anerkende og støtte det, som er vigtigt for andre mennesker.
 • Du lader op, når du er alene, men bliver også beriget af andre menneskers anerkendelse.
 • Du kan føle dig overset og samtidig opleve, at du er bedre rustet end andre.

Karakteristika

 • Mæglerevner, beroligende virkning på omgivelserne, tillidsvækkende
 • Fokus på god stemning, have det rart og behageligt
 • Hyggelig, kan forstå andres synspunkter
 • Afslappet kropsholdning, tilpasser sig

Basal frygt:
Tab og adskillelse, blive udslettet (ikke at være i balance)

Basalt ønske:
At opretholde indre stabilitet og have fred i sindet.

Bidrager med
Niere har et positivt livssyn og tryghedsskabende væsen, og folk oplever dem meget forstående. De bidrager med mæglende egenskaber for at skabe god stemning og sikrer, at alle bliver hørt.

Trives bedst med
Niere trives bedst i en god og harmonisk stemning i et miljø, hvor der er tid til at skabe sig overblik og balance.

Ved stress
Når niere er pressede og stressede bliver de mistroiske og tvivlende overfor andres hensigter. De har svært ved at have tillid til egen dømmekraft , og de analyserer det, der er sket igen og igen.

Ved Tryghed
Når niere er trygge og oplever harmoni, bliver de effektive. De har fokus på det der skal gøres og på at nå de mål, der er vigtige. De starter op med flere projekter samtidig. De får en masse fra hånden og mister fornemmelsen af, hvad de orker.

Den personlige Udviklingsvej
Nierens udviklingsvej går gennem at slippe sin fiksering på at bevare freden og undgå konflikt. I stedet skal Nieren udvikle evnen til at handle i nuet ud fra deres instinktive fornemmelse og blive bedre til at melde ud over for andre, selvom det fører til konflikt. Herigennem vil Nieren opleve at få kontakt til det særlige aspekt af essenstilstanden, hvor den naturlige tilstand i nuet er kærlighed, uanset om der er konflikt eller harmoni.

Din last: Dovenskab – Magelighed

Din gave ved udvikling: Handlekraft – Kærlighed