8. Frontkæmperen

Ottere er initiativrige og kraftfulde mennesker, der er optaget af at have styr på tingene og af at tilfredsstille deres umiddelbare behov. De er meget ansvarsfulde og stiller gerne op til kamp, hvis de oplever uretfærdighed på egne eller andres vegne. De har det fint med vrede og har en evne til at fylde meget i landskabet. De har lederevner og går gerne foran, og hvis tingene ikke går efter deres hoved, kan de virke meget dominerende. Det er vigtigt for Ottere at have kontrol for at kunne bevare deres styrke, og de vil gerne være uafhængige af andre. De er dog samtidig meget kærlige og beskyttende og tager gerne ansvaret for, at noget sker. Når frontkæmpere virkelig føler tillid til én, vil de afsløre, at de inderst inde har et meget sårbart sted, som det er vigtigt for dem at beskytte.

Roller:
Lederen, beskytteren, forsøgeren, entreprenøren, enegængeren, klippen, bjørnen.

Du er muligvis en Frontkæmper, hvis du kan genkende følgende

 • Det er vigtigt for dig at føle, at du kontrollerer dit personlige rum og dine ejendele.
 • Du undgår at vise svaghed og kan føle foragt over for mennesker, som ikke virkelig prøver at klare sig.
 • Du har det godt med vrede og kan lide at mærke vreden i kroppen.
 • Du har en tendens til at se ekstremerne i en situation: Mennesker er enten retfærdige eller uretfærdige, enten krigere eller slapsvanse, intet midt imellem.
 • Du anvender en del energi på at hjælpe andre og tager nemt ansvaret.
 • Du holder af mad og drikke og ønsker tilfredsstillelse her og nu, når du oplever et behov.
 • Du har fokus på sandheden, og det er vigtigt for dig at markere dit standpunkt.
 • Du er hurtig til at tage beslutninger og tager nemt styringen, hvis ingen andre gør.
 • Du har stor ansvarsfølelse og føler til tider ansvar for hele verden.
 • Du bliver nemt rørt til tårer, når du oplever uskyldigheden i en baby eller hos en dyreunge.

Karakteristika

 • Har styr på tingene, tager initiativ, leder
 • Fokus på at bevare kontrol og være stærk
 • Gennemslagskraft, uafhængighed, går foran
 • Fylde, energiudladning, kraftudtryk og metaforer

Basal frygt:
At blive skadet eller kontrolleret af andre eller lide overlast (ikke blive respekteret).

Basalt ønske:
At beskytte sig selv og bestemme sin egen retning i livet.

Bidrager med
Ottere er energifyldte mennesker med et stort engagement. De påtager sig gerne lederskab og er gode til at have styr på tingene.

Trives bedst med
Ottere trives bedst, når der sker noget aktivt. De tager gerne ansvar og går foran. Det er vigtigt for dem, at de kan udtrykke sig direkte uden at skulle pakke budskaber ind.

Ved stress
Når Ottere er pressede og handlingslammede trækker de sig tilbage og bliver mere eftertænksomme, mens de reorganiserer deres tropper. Deres personlige grænser bliver mere tydelige, og de involverer ikke andre i deres sorger og problemer.

Ved Tryghed
Når Ottere er trygge og tillidsfulde minimeres fokus på egne behov og skifter til omsorg for mennesker, de er tætte på. De bliver opmærksomme på andres behov, hjælpsomme, beskyttende og blide.

Den personlige Udviklingsvej
Otterens udviklingsvej går gennem at slippe fikseringen på retfærdighed og kontrol ved at udvikle kontakten til de blødere følelser og til den indre sårbare kerne. Otteren skal udvikle sin evne for at være ”uskyldig”: At være tilstede i en hvilken som helst situation uden at påvirke det der sker, uden at kontrollere og uden at tage ansvar for situationen. Herigennem vil Otteren få kontakt til det særlige aspekt af essenstilstanden, hvor den bagvedliggende og overordnede sandhed belyser alt, hvad der sker.

Din last: Begær – Retfærdighed

Din gave ved udvikling: Uskyld – Sandhed