6. Skeptikeren

Sekseren er optaget af at være på vagt over for, hvad der eventuelt kan gå galt og forestiller sig ofte det værst tænkelige i en situation. Dette udleves enten ved fobisk at holde sig tilbage af angst for, hvad der kan ske – eller ved modfobisk at kaste sig ud i at gøre alt det, de ikke tør. De har ofte udtænkt op til flere nødplaner, har altid plaster og paraply med. Skeptikere kan have svært ved at have tillid til andre og har udviklet en særlig evne til at gennemskue andre menneskers motiver. De er gode til at forudse de farer, som superoptimisterne har overset og til at se tingene fra det modsatte synspunkt. De er fantastisk loyale over for mennesker, der har vundet deres tillid. Seksere har tit en lidt tør humor. De er eksperter i ironi og er også gerne selvironiske.

Roller:
Vogteren, den sande troende, tvivleren, problemknuseren, den traditionelle, støtten, realisten, loyalisten.

Du er muligvis en Skeptiker, hvis du kan genkende følgende

 • Du oplever ofte tvivl, som får dig til at udsætte handlinger og tøve.
 • Du analyserer ofte alle konsekvenser, før du træffer en beslutning.
 • Det er tit, du forestiller dig, hvad der kunne gå galt for at kunne gardere dig imod det.
 • Autoriteter er et emne i dit liv. Enten underkaster du dig dem, eller også gør du oprør mod dem.
 • Du identificerer dig med sagen og kæmper gerne for de svage i samfundet.
 • Du oplever ofte skepsis – et mentalt: ”ja, men …”, eller ”kunne det modsatte ikke også være tilfældet”?
 • Du tager ofte dig selv i at spekulere på, om din beslutning nu også var den rigtige.
 • Du leder efter de skjulte dagsordener og motiver, som eventuelt påvirker et samarbejde.
 • Du er meget trofast og støttende over for dine venner.
 • Du tager ofte det modsatte standpunkt for at skabe ligevægt eller modvægt.

Karakteristika

 • Passe på, sikre sig tryghed
 • Fokus på hvad kan gå galt, analyserer
 • Se det modsatte synspunkt, skabe ligevægt, ironi og humor
 • Asymmetrisk kropssprog, på den ene side – på den anden side

Basal frygt:
At mangle støtte og vejledning og ikke kunne overleve på egen hånd (ting går galt).

Basalt ønske:
At finde sikkerhed og støtte.

Bidrager med
Seksere er gode analytikere og forholder sig til situationen eller emnet, indtil alle vinkler er tænkt igennem. De har en særlig evne for at læse mellem linierne, og det betyder, at de hurtigt opfanger skjulte dagsordner.

Trives bedst med
Seksere vil gerne værdsættes for deres analytiske sans og trives godt i et miljø, hvor der er plads til sund skepsis.

Ved stress
Når Seksere er pressede og føler sig truet, bliver de mere handlekraftige og frustreres over ikke at få tænkt tingene ordentligt igennem, inden de træffer beslutninger. Samtidig mister de deres realitetssans og bedrager sig selv i forhold til, hvor succesfuld deres præstationer er.

Ved Tryghed
Når Seksere er trygge og tillidsfulde har de nemmere ved at slappe af og stilne tankerne. Skepsis og tvivl forsvinder, og de får fokus på de positive sider hos andre mennesker og nyder helheden.

Den personlige Udviklingsvej
Sekserens udviklingsvej går gennem at slippe sin fiksering omkring at tvivle på såvel sig selv som andre. Dette sker gennem at udvikle tillid og dermed have mod til at gøre det modsatte af det, som tankerne ellers vil. Herved oplever Sekseren at få kontakt til det særlige aspekt af essenstilstanden, hvor der er en tro på, at alt går godt, og at der er en overordnet positiv hensigt bag alt hvad der sker.

Din last: Angst – Tvivl

Din gave ved udvikling: Tillid/Mod – Tro