5. Undersøgeren

Femmere har et stort behov for privathed og beskytter sig mod andres indtrængen ved at bygge en usynlig mur mellem sig selv og omverdenen. Bag denne mur kan de fordybe sig i deres interesser og evt. iagttage andre uden selv at blive iagttaget. De er ofte indadvendte, optaget af at læse, studere og samle viden, som de gemmer i deres sinds ”lønkammer”. De har et godt overblik og trives med at arbejde ud fra de store linier eller overskrifter. De er som regel meget følsomme mennesker, der ikke viser deres følelser, men opleves som distancerede. Spørger du dem om noget, giver de korte svar. Kun det mest nødvendige, tilpasset lige efter det, du spurgte om. De udtrykker sig neutralt og objektivt.

Rolle:
Tænkeren, fornyeren, iagttageren, specialisten, radikalisten, eksperten.

Du er muligvis en Undersøger, hvis du kan genkende følgende

 • Du har behov for at være alene og kan nemt være ”alene”, selvom der er andre til stede.
 • Du er optaget af at samle viden og ønsker at have nøglen til forståelse af verden.
 • Du kan lide at planlægge og forbereder dig mentalt, for at undgå overraskelser.
 • Du kan nøjes med meget lidt og undgår at blive afhængig af nogen eller noget.
 • Du går til fest og oplever først rigtigt festen, når du er kommet hjem og tænker oplevelserne igennem.
 • Det er som om, du ikke er til stede, når der er mange mennesker rundt om dig.
 • Du har en evne for at indtage et objektivt standpunkt og lader dig ikke påvirke af andres mening eller behov.
 • Du holder af at færdes alene i naturen, hvor du tænker tanker og lader op.
 • Du har høj værdi på respekt og bringer aldrig en hemmelighed videre.

Karakteristika

 • Indsamle viden, indre verden
 • Fokus på tanker, de store linier
 • Visionær, eftertænksom, overblik
 • Korte svar, distanceret, introvert, respekt

Basal frygt:
At være hjælpeløs, unyttig, udygtig, overvældet.

Basalt ønske:
At være dygtig og kompetent (have viden)

Bidrager med
Femmere er gode til at bevare overblikket i tilspidsede situationer. De er visionære og kan se sammenhænge i ellers abstrakte fænomener. Femmere ynder at sidde inde med ekspertviden og bliver tit omtalt som specialister.

Trives bedst med
Femmere trives bedst med god tid til eftertanke, og det er bedst, hvis der er mulighed for at kunne trække sig tilbage for at være alene.

Ved stress
Når Femmere er presset og føler deres grænser overskrides, mister de deres indre balance og oplever en invasion af urealistiske ideer. De forholder sig overfladisk til problemer og bliver pludseligt udadvendte og talende, mens de søger efter en mulighed for at slippe væk.

Ved Tryghed
Når Femmere er trygge og føler sig på sikker grund, bliver de mere dominerende og tager gerne styringen. Den sædvanlige tendens til blot at tænke tingene igennem, bliver afløst af aktiv handling, hvor tingene bare bliver gjort. De kan blive utrolig charmerende, og det er nemmere at give udtryk for at få opfyldt egne behov.

Den personlige Udviklingsvej
Femmerens udviklingsvej går gennem at slippe sin fiksering på at holde igen på sine tanker og følelser og i stedet begynde at dele gavmildt ud af sine ressourcer – af sig selv. Femmeren vil opdage, at der er adgang til en uendelig kilde af viden og energi. Det bliver derved muligt at have kontakt til det særlige aspekt af essenstilstanden, som kaldes alviden: En evne til at have kontakt til en større intelligens og til at se livets store sammenhænge.

Din last: Gerrighed – Tilbageholdenhed

Din gave ved udvikling: Gavmildhed – Alviden