4. Romantikeren

Firere er meget følsomme og nærtagende mennesker, hvis humør svinger meget i løbet af en dag og for hvem det er vigtigt, at livet er intenst. Romantikere har en dybtliggende følelse af, at være blevet forladt og ofte et medfølgende manglende selvværd, fordi de nok ikke er værd at blive hos. ”Tankelæser” andres mening om sig selv. De kender til alle nuancer i følelsesregistre lige fra vild lykke til dyb sørgmodig tristhed og fokuserer ofte på det, der mangler hos dem selv og andre. Romantikere trives godt med dybe og nære relationer og holder af at sætte deres helt personlige præg på det, de arbejder med. Det er vigtigt at lave noget, der er specielt, og de bruger deres kreative evner til at gøre almindelighed og hverdag til noget enestående. Behovet for at være noget særligt kan bl.a. vise sig i tøjsmag med specielle detaljer.

Rolle:
Kunstneren, romantikeren, kreatøren, melankolikeren, æsteten, det tragiske offer, den udsøgte.

Du er muligvis en Romantiker, hvis du kan genkende følgende

 • Du har en tendens til at længes efter og ønske det, som du synes mangler lige nu.
 • Du har en god smag og holder af det ekstraordinære og af at være noget særligt.
 • Du er ofte optaget af, hvordan andre opfatter dig, og du “tankelæser” deres mening om dig.
 • Igennem intense oplevelser og kreativ udfoldelse søger du det, der mangler.
 • Du forkaster et almindeligt liv og kedsomheden med “almindelige” følelser.
 • Du gør det almindelige liv mere spændende ved fantasier, kunstnerisk udfoldelse og dramatiske indre forestillinger.
 • Du oplever en stor dybde i følelseslivet, og du har stor evne for at støtte andre i krisesituationer.
 • Du har ofte lyst til at trække dig tilbage fra sociale sammenkomster og føler, at du ikke rigtig hører til i gruppen.

Karakteristika

 • Følelser, det unikke, intensitet
 • Fokus på det der mangler
 • Kreativitet, særpræg, dybde
 • Feminine træk, håndled, sprudlende latter

Basal frygt:
Ikke at have nogen identitet eller personlig betydning (unik).

Basalt ønske:
At finde sig selv og sin betydning og skabe en identitet ud fra sin indre oplevelse.

Bidrager med
Firere er gode til at rumme andres følelser, da de selv kender til følelser i mange afskygninger. De benytter sig af deres æstetiske sans til at sætte prikken over i’et, så snart de kan komme til at sætte et personligt præg på det, de foretager sig.

Trives bedst med
Firere trives bedst i miljøer, hvor der er plads til de individuelle løsninger, og hvor der bliver sat pris på deres særlige evner for at opdage det der mangler.

Ved stress
Når firere er presset og føler sig usikre mister de kontakten til deres følelser og fokuserer på, hvad de kan gøre for at blive vellidte igen. De bliver optaget af andres behov og oplever, at de føjer sig efter andres ønsker.

Ved Tryghed
Når firere er trygge og føler sig ressourcefulde, har de nemmere ved at holde fokus på sagen. De glemmer lidt sig selv og andres mening om dem, til fordel for at få tingene gjort på den rigtige måde. De har opmærksomhed på de unikke detaljer og den perfekte æstetik.

Den personlige Udviklingsvej
Firerens udviklingsvej går gennem at slippe sin fiksering på alt det der mangler, som er forkert og i stedet bruge sin særlige evne til at opleve alt ligeværdigt. Ved at fokusere på det, som er tilstede i nuet og betragte det som værende lige så godt, som det der mangler, vil Fireren opleve at kunne slippe sin lidelse og få kontakt til en essenstilstand af at være forbundet til helheden. At alt og alle hænger sammen i en større helhed.

Din last: Misundelse – Længsel

Din gave ved udvikling: Ligeværd – Forbundenhed