1. Perfektionisten

Ettere er pligtopfyldende mennesker, som er optaget af, hvordan tingene kan blive forbedret og reagerer ofte prompte, hvis noget ikke er, som det skal være. Perfektionister har udviklet en stærk indre kritiker som holder deres følelser og behov på plads, således at de snarere gør det som den indre kritiker fortæller dem er korrekt, frem for det, som de har mest lyst til. Dette giver sig bl.a. udtryk i deres sprog, der er præget af burde, skulle og nødt til mm. De har stor glæde ved at gøre et arbejde rigtigt og godt, og man kan regne med, at de vil gøre en stor indsats for at yde deres bedste.

Roller:
Læren, aktivisten, korsfaren, moralisten, perfektionisten, organisatoren.

Du er muligvis en Perfektionist, hvis du kan genkende følgende

 • Du tænker tit på, hvordan noget kunne gøres på en bedre måde.
 • Du forsøger at undgå fejl og det, der er ondt eller dårligt.
 • Du har høje moralske standarder.
 • Du understreger praktiske dyder: Arbejde, ærlighed, anstrengelse og kompetence.
 • Du har en streng indre kritiker, der fortæller dig, hvad der er rigtigt og forkert.
 • Du kan opleve fortørnelse og harme, når andre slipper for nemt af sted med det, de gør.
 • Du kan være bekymret over for at træffe beslutninger – idet du spekulerer på, om det nu er det rigtige.
 • Du har en fornemmelse for, hvor perfekt ting kunne være.

Karakteristika

 • At tingene bliver gjort rigtigt, stærk indre kritiker
 • Fokus på detaljer, rigtigt eller forkert
 • Orden, struktureret, pligtopfyldende
 • Spids mund, stramt kropssprog, burde/skulle ord

Basal frygt:
At være ufuldkommen, mangelfuld, ond og korrupt (ukorrekt)

Basalt ønske:
At værre god, dydig, i balance – at have integritet.

Bidrager med
Ettere har en god ordenssans og høj moral. De lever efter devisen ”pligt før fornøjelse”, hvilket betyder, at de yder en stor arbejdsindsats og ikke stopper, før opgaven er udført. De har øje for detaljen.

Trives bedst med
Ettere trives bedst med klare rammer og retningslinjer, så de ved hvad de skal måle efter, for at kunne udføre opgaven korrekt. Det betyder, at klare procedurer og fastlagt dagsorden skaber tryghed og letter arbejdet i hverdagen.

Ved stress
Når Ettere er pressede og bliver utrygge, får de kontakt til alt for mange følelser, som til daglig er gemt væk og kommer i tanke om alle de andre gange, hvor det heller ikke gik godt. Samtidig bliver de mere opmærksomme på andre menneskers følelser og på, hvordan de opleves af andre.

Ved Tryghed
Når Ettere er på toppen og føler sig helt ressourcefulde og trygge, begynder de at få masser af ideer og holder af at planlægge arrangementer eller drømmer om ting, de engang kunne tænke sig at lave. De bliver impulsive og slipper hæmningerne.

Den personlige Udviklingsvej
Etterens udviklingsvej er at lære sine følelser at kende og opdage, at når de såkaldte forkerte eller negative følelser bliver accepteret, så medfører det, at de ikke længere er så farlige som de tidligere forekom. Når Etterne lærer dem at kende, kan de slippe dem, og slippe fikseringen på alt det der er forkert. I stedet opstår en tilstand af sindsro og klarhed, som giver adgang til det særlige aspekt af essenstilstanden, hvor alt er fuldkomment ifølge en større orden.

Din last: Vrede – Fordømmelse

Din gave ved udvikling: Sindsro – Fuldkommenhed