Enneagrammet

MENNESKER ER LIDT AF DET HELE

Efter første kig ind i de ni personlighedstyper, ved man, hvorfor Enneagrammet er blevet tidens mest fremtrædende systemer indenfor typologier.

Enneagrammet sætter ikke mennesker i kategori, men i et system. Vi ved jo godt, vi som mennesker er lidt af det hele.

Et Enneagram er 9 typer fordelt på en cirkel, trekant samt heksagon.
Det kan bruges som en form for landkort, hvor mennesket via sin type kan blive bevidst om sin egen situation, sine mønstre, passioner, fikseringer, særlige evner og de motiver reaktionsmønstrene stammer fra.

Det er således et værktøj dels til personlig udvikling,  leder udvikling, bevidstgørelse, og dels til en udvælgelse samt  sammensætning af personer, der skal arbejde målrettet.

Enneagrammet

Her får du mere information omrking typerne, testen, hvilke uddannelser du kan tage eller “bestil/køb” mere information omkring forløb i virksomheden eller “bestil/køb” en personlig online analyse, hvor dukan finde din type. (se prislisten)

Bestil/køb

VI SER VERDEN MED FORSKELLIGE ØJNE

UDVIKLINGSPROCESSER

I modsætning til andre værktøjer, som beskriver mennesketyper og deres adfærd, forklarer Enneagrammet både vores adfærd samt baggrunden for den aktuelle adfærd, og kan dermed agere som et slags landkort til forståelse af, de måder vores psyke arbejder på, og deraf skaber vores adfærd.

Enneagrammet er et persontypeværktøj, som giver indsigt i de forhold, der rummes i mennesket.

Enneagrammet kan sætte mennesker i udviklingsprocesser og dette er motiverende.

I USA har Harvard og Stanford universiteterne taget værktøjet til sig, og enneagrammet står i disse år overfor sit helt store gennembrud i Europa. Allerede i dag har nogle af de største virksomheder i Danmark, valgt at benytte dette værktøj som et effektivt redskab til team- og ledelsesudvikling.

enneagram1

Ved at arbejde med Enneagrammet får man:

  • Et menneskeligt ”system”, ikke en personkategori.
  • Forståelse for, hvorfor mennesker gør, det de gør (personlighed), ikke blot ser hvad de gør (adfærd)
  • Præcision i vores navigation af mennesker, giver kvalitet i vores kommunikation og motivation.
  • Mere tid og præcision, et menneskeværktøj der fremmer viden.
  • Overblik og forudsigelighed som giver dig mulighed, for at handle på viden ikke tro.
  • Et fælles sprog og ordforråd omkring følelser og motiver på et neutralt niveau.
  • Et landkort/system der giver lederen muligheder for at handle, og udføre sit lederskab på en motiverende hurtig og menneskelig måde.